Hypnotherapie
Disclaimer


Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website van Praktijk Justin Cooper. Door deze website te bezoeken stem je in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

Praktijk Justin Cooper heeft informatie van je nodig om bijvoorbeeld met je te corresponderen. Jouw (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of anderszins ter beschikking gesteld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Praktijk Justin Cooper streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Praktijk Justin Cooper is niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Praktijk Justin Cooper streeft er naar deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Justin Cooper.