HypnotherapyGeschillen of klachten


Als je een klacht hebt, bespreek die dan eerst met mijzelf. Als wij er niet uit zouden komen, kun je de klacht – afhankelijk van de inhoud – indienen bij onderstaande instantie.

GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten)