HypnotherapyGeschillen of klachten


Als je een klacht hebt, bespreek die dan eerst met mijzelf. Als wij er niet uit zouden komen, kun je de klacht – afhankelijk van de inhoud – indienen bij één van de onderstaande instanties.

Klacht via klachtfunctionaris van de NBVH

Je kunt je klacht ook voorleggen aan de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie NBVH.

Klacht via Geschillencommissie SCAG

Lost een gesprek het probleem niet op? Als NBVH-beroepsbeoefenaar ben ik aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie SCAG

Klacht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Bij het tuchtcollege kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen(beroepscodes) binnen de complementaire zorg vallen. In bijna alle gevallen betreft het hier de beroepscode van de RBCZ/TCZ en de beroepscode van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten (in dit geval de NBVH).