Verdiepende systemische jaaropleiding: Het pad van de ziel v.a. nov 2023


Na vele jaren van intensieve ontwikkeling en begeleiding van systemisch werk, opleidingen en diepgaand proceswerk hebben Nicole van Leeuwen en Justin Cooper elkaar gevonden in het werken vanuit de onderstroom. De afstemming tussen hen is zo open en stromend dat ze ontdekt hebben dat er werkelijk vanuit ‘de ziel’ gewerkt kan worden. Hierdoor vallen vele lagen die het zielsverlangen bedekken weg.

Vanuit de verbinding tussen beiden is deze verdiepende systemische jaaropleiding ontstaan – Het pad van de ziel.

Wanneer je verdieping wilt in jouw manier van begeleiden en vanuit deze ziele energie wilt werken is deze verdiepende jaaropleiding een enorme aanrader. Je zult de mogelijkheid krijgen je eigen proces dieper aan te gaan en van daaruit de vertaalslag leren maken naar jouw zielsbeweging in het systemische werk.

Tijdens de jaaropleiding gaat dit proces gepaard met 1) het cultiveren van belichaamde aanwezigheid waardoor jouw ziel én begeleiderschap letterlijk meer ‘body’ krijgt, en 2) het ontwikkelen van een verdiepende en dienstbare relatie met het wetende veld.

Vanzelfsprekend zal van hieruit jouw bezielde vorm van begeleiding gestalte krijgen en zul je merken net zoals wij hoe heerlijk het is om te begeleiden vanuit ‘zijn’. Dat wensen we alle systemische begeleiders toe!

Lesindeling

Er zijn 7 blokken van 2 dagen:

Blok 1: Karma (jouw levensthema) en de beweging van de ziel (NvL en JC)
Blok 2: De levenskracht van de vrouwen- en mannenlijn laten stromen (NvL en JC)
Blok 3: De splitsing van het lichaam en de ziel – Innerlijk kind, trauma en verlies (NvL)
Blok 4: In het midden voorbij de dualiteit – de alchemie van polariteiten (JC)
Blok 5: De innerlijke familie – de beweging van de ziel tussen partners (NvL en JC)
Blok 6: Leven vanuit ziel, zaligheid & dankbaarheid (NvL en JC)
Blok 7: Het pad van jouw ziel – integratie en inwijding (NvL en JC)

BLOK 1: Karma (jouw levensthema) en de beweging van de ziel

Tijdens dit eerste blok pakken we gelijk aan waar je het meest tegen aan loopt in je leven. Het is datgene wat je niet kunt oplossen. We noemen dit het levensthema, of anders gezegd, het karma of de rode draad waarmee je te dealen hebt in dit leven. Door dit bewust aan te nemen en er niet meer tegen te vechten ontstaat er ruimte om je bewustzijn te verruimen.

Van daaruit kan jouw levensthema juist de krachtbron, die het ook in zich draagt, in het leven laten stromen. We leren ook afwisselen en gelijktijdig te werken vanuit Hoofd, Hart en Buik. Door middel van opstellingen verken je de beweging die jouw ziel hierin wil maken.

BLOK 2: De levenskracht van de vrouwen- en mannenlijn laten stromen

Het helen van de vrouwen- en mannenlijn is het vervolg op het helen van de moeder- en vaderwond uit de basistraining. Deze energetische lijnen kun je zien als twee rivieren die beschikken over veel levenskracht en bewustzijn. Wanneer je deze energie je nieren binnen kunt laten stromen kan de rug zich ontspannen en kunnen we meer achteroverleunen. Het bewustzijn, dat huist in ons onderbewuste vanuit de voorouderlijn, helder krijgen én van daaruit verbinden met het lichaam, de drager van de ziel, zorgt voor een diepe heling en thuiskomen. Dit blok staat volledig in het teken van je eigen proces.

BLOK 3: De splitsing van het lichaam en de ziel – Innerlijk kind, trauma en verlies

Wanneer wij in ons leven verlies ervaren, lijkt het alsof de ziel kleiner wordt en ons overlevingsmechanisme wordt geactiveerd. In de oppervlakte laag van ons bewustzijn is dat ook zo, echter op een dieper niveau zijn deze ervaringen juist een verrijking voor de ziel en nodigen uit tot spirituele groei. We dienen dan voorbij te gaan aan de pijn op de laag van het innerlijke kind. Dit kan door vanuit erkenning van de pijn onszelf over te geven aan de diepere laag van de ziel.

Tijdens deze dagen word jij je bewust van je eigen patroon van verwerking met als doel het pad van jouw ziel te gebruiken naar je authentieke zelf.

BLOK 4: In het midden voorbij de dualiteit – de alchemie van polariteiten

In dit blok duiken we in de wereld van polariteiten, hemel en aarde, licht en donker & leven en dood. Door middel van opstellingen krijg je bewustzijn op waar je nog gevangen zit in de wereld van dualiteit zoals dader en slachtoffer. Vervolgens leer je hoe het aannemen van de tegenpolen de enige weg is naar het midden toe, naar je eigen kern.

Blok 5: De innerlijke familie – de beweging van de ziel tussen partners

Deze dagen verdiepen we onze inzichten en dynamiek van onze innerlijke familie (man, vrouw, innerlijke jongetje en innerlijke meisje) en leren we de zielsbeweging tussen partners waarnemen. Een verfijnde vorm van werken met partners en relaties. In deze tijd en de tijdsgeest die vele uitdagingen biedt, is het prachtig om naast de blokkades die we binnen relaties kunnen tegenkomen, ook te leren werken met wat de zielsbeweging is tussen de partners. Wanneer we die volledig kunnen erkennen, zal het enorme potentieel dat we elkaar binnen de relatie kunnen bieden vrijkomen.

Blok 6: Leven vanuit ziel, zaligheid & dankbaarheid

Hoe meer we de flow van ons lichaam en ons leven volgen, hoe waarachtiger we dit uitstralen naar onze omgeving. Dit is voelbaar en zo aantrekkelijk, dat we ‘als vanzelf’ leven vanuit ziel en zaligheid. Dit is een oorspronkelijk, eenvoudig en diep gevoel van geluk wat we kunnen ervaren. Niet zweverig, maar gegrond en gedragen. Niet bijzonder, maar gewoon en natuurlijk. Het is een heldere en bewuste staat van zijn waarbij we enorm dankbaar kunnen zijn voor alle facetten van het leven die door ons heen stromen.

Tijdens deze twee dagen staan we bewust stil bij hoe jij in jouw persoonlijk leven vanuit deze energie kunt leven en werken. Het is immers de levensenergie die alles en iedereen verbindt.

Blok 7: Het pad van jouw ziel – integratie en inwijding

Het laatste blok staat in het teken van het pad van jouw ziel, stil staan bij de stappen die je tijdens het proces genomen hebt en deze dieper integreren. We eindigen met een inwijdingsdag vol ceremonies waarin jouw ziel geëerd en gevierd wordt!

Onze werkwijze

De jaaropleiding brengt het opdoen van verdiepende kennis en bewustzijn (hoofd), het voeden van je passie voor dit werk (hart) en het ontwikkelen van jouw bezielde authenticiteit (buik) samen.

We nodigen je uit als begeleider om een shift in bewustzijn te maken van doen naar zijn. Dit is de essentie van onze werkwijze en het is tevens het pad van de ziel.

Verder staat de hele opleiding in het kader van ‘zelf’ oefenen. Aan de hand van de thema’s die toegelicht en ervaren worden nemen de studenten de begeleiding van de opstellingen voor hun rekening. Wij zijn er om jullie te ondersteunen en ook te spiegelen zodat de vruchten van jullie leerproces geplukt kunnen worden.

Tot slot gaan we gedurende het jaar de vier basisprincipes van systemisch werk dieper verinnerlijken. Dit ziet er als volgt uit:

Ordening: Als begeleider sta je altijd in de ondersteunende positie, je bent dienstbaar aan het wetende veld maar dat houdt ook in dat je mag ontvangen van het wetende veld. Dit is de natuurlijke volgorde maar om deze plek bezield in te kunnen nemen heb je de juiste interne ordening nodig. Dat is innerlijke aanwezigheid vanuit je buik > hart > hoofd. Wanneer je aanwezig bent in je buik (kern), opent je hart en je hoofd wordt rustig en helder.

Balans in geven en nemen: Belangrijk is dat je als begeleider aan het wetende veld geeft en niet alleen neemt. Zie het veld als een tuin, je hebt zorg te dragen voor de kwaliteit en welzijn van haar energetische grond. Het energetisch voorbereiden van jezelf en het veld door middel van oefeningen en rituelen krijgt dus veel aandacht tijdens de bijeenkomsten. Er is alle ruimte om hiermee te spelen en te ontdekken waar jouw ziel blij van wordt. Blijdschap geeft een enorme ‘boost’ energie aan het wetende veld. Daardoor kan licht en lichtheid binnenstromen en ervaren we werkelijke vreugde in ons lichaam (en het veld ook).

Erbij horen: Je eigen proces is en blijft super belangrijk, alle delen en lagen van jezelf waar je nog oordelen over vormt in je hoofd, die je nog niet ingesloten hebt in je hart en geen bedding hebt gegeven in je onderbuik neem je mee het veld in. Van hieruit bepaal jij als begeleider de kaders van het wetende veld. Wat nog niet welkom in jezelf is, krijgt ook geen plek in het veld. Ook onze schaduwkanten horen hierbij. Pas als we die kunnen omarmen kunnen we vanuit de onderstroom werken met dader dynamieken.

Erkennen wat er is: Aansluitend op bovenstaand punt vraagt het om helderheid in je hoofd, ruimte in je hart en rust en stevigheid in je buik om alles te kunnen erkennen wat er is. Dit is waar belichaamde aanwezigheid, verdiepende kennis en de beweging van de ziel samenvallen.

Toelatingseisen

  • Je hebt al een basisopleiding in systemisch werk voltooid*
  • Je bent bereid de diepere lagen van je eigen proces aan te gaan.

* In het geval dat je geen basisopleiding hebt gevolgd maar wel bekend bent met de principes van systemisch werk en daar ervaring mee heeft dan kunnen we samen kijken of deze opleiding bij je past.

Trainingsdagen 2023-2024, 2024 & 2024-2025

Alle trainingsdagen zijn op donderdag en vrijdag en zijn van 10-17 uur

1e reeks: november 2023 t/m april 2024: (Deze staat al vol maar je kunt op de wachtlijst)

Blok 1: 2 en 3 november
Blok 2: 30 november en 1 december
Blok 3: 4 en 5 januari
Blok 4: 25 en 26 januari
Blok 5: 22 en 23 februari
Blok 6: 28 en 29 maart
Blok 7: 25 en 26 april

2e reeks: maart 2024 t/m oktober 2024

Blok 1: 7 en 8 maart 2024
Blok 2: 11 en 12 april
Blok 3: 16 en 17 mei
Blok 4: 20 en 21 juni
Blok 5: 25 en 26 juli
Blok 6: 26 en 27 september
Blok 7: 24 en 25 oktober

3e reeks: oktober 2024 t/m april 2025

Blok 1: 10 en 11 oktober 2024
Blok 2: 14 en 15 november
Blok 3: 12 en 13 december
Blok 4: 9 en 10 januari 2025
Blok 5: 13 en 14 februari
Blok 6: 13 en 14 maart
Blok 7: 10 en 11 april

Over Nicole en Justin

Nicole van Leeuwen: In 1995 ben ik afgestudeerd als regressie- en reïncarnatie therapeut. In mijn eigen ontwikkeling is werken met ‘het kind in ons’ een van de belangrijke pijlers geworden die ik met veel liefde uitdraag en verbind met het systemische werk. Het voelt alsof al het geleerde in mij is samengevallen, waardoor ik vanuit mijn eigen hart en ziel leef en uitdraag wat ik te bieden heb. Daarin vertrouw ik volledig op onze voorouders en de spirits. In het vinden en laten ontstaan van passende rituelen binnen het systemische werk ervaar ik respect voor het leven en voor alles wat kloppend voelt. Vanuit vertrouwen en overgave geeft dat een diep gevoel van rust.

Justin Cooper: Mijn werk als doorgewinterde therapeut en docent is vanaf 2018 sterk vereenvoudigd en tot in de kern gekristalliseerd toen ik het pad van mijn ziel echt ging volgen. Ik ben gespecialiseerd in het helen van de moederwond en vaderwond, of breder gezegd, het helen van de wonden in het vrouwelijke en mannelijke, het yin en yang, de bouwstenen van het leven en van elk systeem. Ik werk vanuit de directe ervaring van wat ik waarneem in mijn lichaam afgestemd op de intelligentie en het bewustzijn van het wetende veld. Dit vanuit een diepe verbondenheid met de natuur en het sjamanisme en mijn toewijding voor het spirituele pad van de alchemie. In deze opleiding valt alles samen.

Wij heten jullie van harte welkom in dit verdiepende opleidingsjaar, het pad van de ziel!

Trainingslocatie

Centrum De Oase
Geer 37
4243 JS Nieuwland

Parkeren: Je kunt parkeren naast de Oase op een klein grasveld en als dit vol is kun je je auto parkeren in de berm van de weg.

Met het OV: De Oase is niet direct bereikbaar met het OV, de dichtsbijzjnde bushalte is op 20 minuten lopen afstand. Als je met het OV moet komen dan kijken we naar de mogelijkheid om te carpoolen of dat je door iemand opgehaald wordt bij de bushalte of het treinstation in Leerdam.

Investering

2800,- euro inclusief de lunch

Er is mogelijkheid te blijven overnachten voor een zeer schappelijke prijs in een 3- of 4-persoonskamer en mee te eten s’ avonds. De kosten hiervoor komen voor eigen rekening. Voor meer informatie hierover kijk op de website van De Oase.

Meer informatie

Justin Cooper: justin@modernehypnotherapie.nl of 06-12560631
Nicole van Leeuwen: nicole@leve-therapie.nl of 06-51339998

Inschrijven