hypnotherapie
Hypnotherapie


Moderne hypnotherapie heeft veel te bieden. Zo kan je werken aan emotionele, psychische of lichamelijke klachten. Tevens is het een manier je bewuster te worden van allerlei belemmerende gedachten en gedragspatronen in je leven en je daarvan te bevrijden. Deze vorm van therapie kan helpen meer balans en zelfvertrouwen te vinden en evenwichtiger in het leven te staan.

Moderne Hypnotherapie is immers niet te vergelijken met de klassieke hypnotherapie, waarbij de cliënt in een hele diepe trance gaat en zich weinig herinnert van wat er gebeurt tijdens de sessie. Moderne hypnotherapie maakt gebruik van een lichte trance. Hierbij wordt een combinatie van ontspanning en gerichte aandacht gebruikt die je kunt vergelijken met dagdromen. Het gaat hier om een natuurlijk verschijnsel dat je vast zelf wel eens hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld, misschien heb je ervaren dat je zo gefocust en ontspannen een boek leest of naar een film kijkt dat je niet meer afgeleid wordt door de omgeving.

hypnotherapie

Moderne hypnotherapie maakt doelgericht gebruik van deze natuurlijke vorm van trance waardoor je het denken voldoende loslaat, maar toch alert en bewust blijf, om in contact te komen met diepere lagen van jouw bewustzijn.

Op deze manier kom je, bijvoorbeeld, gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren en wordt inzicht verkregen in de oorzaak van de klachten.

hypnotherapieAlle antwoorden en oplossingen zijn in jou al aanwezig. Dit gaat via het contact met het onbewuste waardoor je nieuwe bronnen kunt aanboren in jezelf. Denk aan bijvoorbeeld zelfvertrouwen en dat je meer in je kracht komt te staan.

Methoden

Een combinatie van de volgende methoden kan worden toegepast:

Visualisaties, ontspanningsoefeningen, mindfulness-oefeningen, levenscoaching, regressietherapie, innerlijk-kind werk, NLP, reïncarnatietherapie, voorouderregressie, familieopstellingen en systemisch werk, RET, Simontontherapie, werken met dromen.

Behandelingstraject

Hypnotherapie werkt op een dieper bewustzijnsniveau door dan de meeste andere therapieën en is daardoor duurzaam, succesvol en in vele gevallen kortdurend. Het is gebruikelijk wekelijks af te spreken in het begin van de therapie. Na een aantal sessies kan de frequentie veranderd worden in om de 2 weken

De eerste consult is altijd een intakegesprek. De consulten duren ongeveer 70 minuten.

SKYPE Sessies

I.v.m. het coronavirus is het ook mogelijk om Skypesessies te doen. Dit doe ik al jaren voor mensen in het buitenland met groot succes. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact met mij op.

Kosten

Onderstaande kosten gelden ook voor het intake en zijn vrijgesteld van btw voor alle individuele consulten:

Particulier tarief: € 100,- per consult
Leertherapie: € 100,- per consult
Zakelijke tarief: € 135,- per consult

LET OP! Betalingen van de sessies bij voorkeur met pin. Kosteloos annuleren tot uiterlijk 48 uur van tevoren.

Vergoeding

Steeds meer verzekeraars vergoeden deels of volledig de kosten van de therapiesessies. Voor actuele informatie kijk naar de zorgwijzer.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak stuur een e-mail naar justin@modernehypnotherapie.nl of bel naar 0612560631

terug