Systemisch werk


Systemisch werk is gebaseerd op het levenswerk van Bert Hellinger en is vooral bekend gemaakt door familieopstellingen. Het is een energetische en magische manier van werken waarbij onzichtbare verstrikkingen en problemen tussen bijvoorbeeld mensen en familieleden zichtbaar worden.

Ik ben gespecialiseerd in het helen van de moederwond en vaderwond, of breder gezegd, het helen van de wonden in het vrouwelijke en mannelijke, het yin en yang, de bouwstenen van het leven en van elk systeem.

Ik werk vanuit de directe ervaring van wat ik waarneem in mijn lichaam afgestemd op de intelligentie en het bewustzijn van het wetende veld. Dit vanuit een diepe verbondenheid met de natuur en het sjamanisme en mijn toewijding voor het spirituele pad van de alchemie.

Sjamanistische rituelen

Ik gebruik graag het medicijn wiel en betrek spirit, de natuur en de elementen bij mijn werk. Er liggen veel stenen, houtjes, schelpjes en krachtvoorwerpen in mijn praktijk die allemaal van pas kunnen komen in opstellingen. Dit energetische werk gaat voorbij je ratio, het doet een beroep op de verborgen wijsheid in jezelf. De resultaten zijn verrassend, verhelderend, verdiepend en helend.

Het spirituele pad van de alchemie

Mijn passie voor de alchemie is ook vervlochten geraakt in het systemische werk. Het cultiveren van belichaamde aanwezigheid staat voor mij op nummer één. Het bewustzijn wat je op doet werkt krachtig door wanneer deze belichaamd wordt. Dat draagt bij aan het laten incarneren van je ziel in de kern van je aardse lichaam, je buik.