burn-outBurnout


Burnout is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een (jaren)lange periode van stress. Mensen met een burnout spreken vaak over een accu die echt leeg is, een elastiek dat steeds verder wordt uitgerekt totdat de veerkracht verdwenen is, of hebben het gevoel jarenlang in een versnelling te hoog te hebben gewerkt.

Avond na avond moe thuiskomen en ’s morgens al moe voordat je dag begint. Geen zin meer hebben om naar het werk te gaan of je dagelijkse dingen te doen, concentratieproblemen, gevoelens van incompetentie, sneller geïrriteerd raken om de kleinste dingen. Je hele leven komt onder druk te staan. Het loopt nergens meer lekker. Je voelt je lichamelijk en emotioneel uitgeput. Je zendt signalen uit, maar je wordt niet gehoord of begrepen. Je bent niet meer in staat om je accu op te laden. Er groeit een gevoel van falen, spanning, slapeloosheid, boosheid naar je partner, collega’s, je chef, de hele organisatie. Gevoelens van het niet meer onder controle te hebben en er komt niets meer uit je handen. Werk blijft liggen, problemen worden omzeild, thuis klussen is al helemaal geen optie meer. De kleinste dingen kun je zelfs niet meer, met je kinderen naar sport wordt al te veel. Ook jij hebt waarschijnlijk gedacht, dat burn-out iets is dat anderen overkomt niet jou.

Veel mensen denken burned-out te zijn of problemen op het werk te hebben.
Maar het is vrijwel altijd een spirituele crisis,
een strijd tussen vasthouden aan het oude, niet authentieke
beperkte bestaan, een een beginnende stuwing
van iets wat totaal, echt en vrij wil zijn.

Burnout – een herkansing

Burnout is een ingrijpend proces dat je leven letterlijk verandert. Ik zie het ais een herkansing omdat je gedwongen wordt om de prioriteiten in je leven opnieuw te stellen en je houding tegenover jezelf en je lichaam te veranderen. Het kan gewoon niet meer als voorheen. Op een gegeven moment is er een overheersend gevoel van “Stop, ik kan niet meer.”

burn-out

Bewustwording op zowel psychisch als lichamelijk niveau is dus zeer belangrijk in het herstelproces bij burn-out en speelt een centrale rol in de therapie. Bijna alle mensen die burn-out raken zijn het contact met hun lichaam kwijt. Dat wil zeggen dat het denken het gevoel overheerst waardoor je jouw fysieke en emotionele grenzen makkelijk overschrijdt.

De fundering voor dit gedrag wordt meestal gelegd in de kinderjaren. Als kinderen maken wij vaak traumatische en pijnlijke dingen mee waarbij gevoelens als in de steek gelaten of tekort geschoten te zijn worden weggestopt. Dit zorgt ervoor dat de pijn letterlijk niet gevoeld wordt. Dit patroon wordt dan voortgezet in het latere leven. Maar het is niet alleen het gedragspatroon dat wordt voortgezet, je neemt ook alle weggestopte gevoelens mee.

Deze gevoelens kan je beschouwen als een gekwetst kind in jezelf, een kind dat eigenlijk nog steeds op zoek is naar troost, acceptatie, waardering, goedkeuring en vooral liefde. Maar omdat je als volwassene gebrekkig contact met je gevoel hebt, probeer je deze onzichtbare leegte te vullen via o.a. te presteren op je werk of je uit te sloven in je relatie. Op deze manier hoop je (onbewust) acceptatie, waardering en goedkeuring te krijgen. Je bent bereid om alles te geven en onze prestatiegerichte maatschappij wacht met open armen op mensen die hun hart en ziel in het werk willen zetten. En terwijl je harder werkt ben je onbewust steeds op zoek naar waardering en goedkeuring om de behoeften van het kleine kind, dat je in je draagt, te bevredigen. Je kunt hier werkelijk kapot aan gaan.

burn-outIk ben zelf ooit burnout geraakt en weet precies hoe het voelt en hoe moeilijk het is om zowel lichamelijk als emotioneel te herstellen. Maar ondanks de ellende sta je eigenlijk op een punt in je leven waarbij je een herkansing krijgt. Burnout nodigt je uit om je hele leven letterlijk onder de loep te nemen. Je kunt nu de beslissing nemen om voor jezelf te kiezen: om te leren hoe je het beste voor jezelf kunt zorgen, om naar je gevoel te luisteren zodat je weet waar je behoefte aan hebt, om je grenzen goed te kunnen stellen, om ‘nee’ te kunnen zeggen, om echte waardering in je werk te ervaren en om liefdevoller en zachter voor jezelf te zijn.

Wie is vatbaar voor burnout?

Burnout komt het meest voor bij mensen die een dienstverlenend contactueel beroep hebben: leraren, verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners, leidinggevenden, medewerkers van de klantendienst et cetera. Het zijn mensen die karaktereigenschappen hebben als perfectionisme, moeilijk grenzen stellen, geen nee kunnen zeggen, hoge verwachtingen hebben, idealisme, bereidheid om te geven, ambitieus om te zorgen, loyaliteit en graag op willen vallen.

Als je burnout aan het raken bent, heb je ongetwijfeld hard gewerkt en gezorgd dat je werk op tijd klaar en goed verzorgd is. Je voelt je verantwoordelijk voor wat je doet en wat anderen doen, je werkt over zonder dat erom gevraagd wordt… Een nieuw project? Jij trekt de kar wel. Er wordt vaak gedacht dat mensen met een (dreigende) burn-out kwetsbare types zijn die snel opgeven. Niets is echter minder waar. Het zijn juist perfectionistisch ingestelde mensen die hoge eisen aan zichzelf stellen en die niet van ophouden weten. In de ogen van je werkgever ben je eigenlijk een ideale werknemer totdat je het niet meer trekt.

Wat kun je verwachten van de behandeling?

Lees hieronder de feedback van een cliënte die ik 8 maanden heb begeleid. Het traject kan ook veel korter zijn.

Het gaat goed met me. Ik voel me stukken beter dan nu ruim 8 maanden geleden. De uitval, aan het begin van mijn burnout. Daar waar het maanden van middelgrijs tot diep zwart in mijn hoofd was, is het nu lichtgrijs, soms zelfs helderwit. Ik ben tot rust gekomen en verdwaal minder snel dan toen in mijn eigen gedachten. Loop er ook niet meer van weg. Houd mijn eigen hand stevig vast. Net als Justin deed. Al die tijd liep hij vrijwel wekelijks met me mee, op mijn pad dat onbegaanbaar was geworden. We wandelden en hij leidde me liefdevol naar mijn gevoel. Hij liet me praten en huilen zonder me te troosten. Hij luisterde, zonder oordeel. Hij hielp me met snoeien van overwoekerde struiken en verwelkte bloemen, kappen van uit de kluiten gegroeide bomen én het planten van nieuwe. Ik kon geen beschutting meer zoeken, me niet meer verstoppen tussen de struiken, noch in te hoge bomen klimmen. Lang keek ik aan tegen diep zwarte aarde, waar nooit meer iets uit leek te groeien. Hij hielp me mijn pad te herschikken. Mijn eigen pad, met meer overzicht en mooi uitzicht. En langzaam maar zeker begon er weer wat te groeien. Justin bracht me thuis tot aan de deur. Bij mezelf! Dank Justin!

Als hypnotherapeut en counselor/coach zal ik je begeleiden in dit proces.

Kenmerken van burnout op een rij

Lichamelijk
Niet meer herstellen van moeheid, verergerde psychosomatische klachten, slaapstoornissen, verhoogd nicotine, cafeïne en alcohol gebruik.

Gevoelens
Zich “leeg” voelen, als verdoofd leven, depressiviteit, angst en paniekaanvallen, vlug van streek, plotselinge, hevige geëmotioneerd zijn, verlies van zelfvertrouwen, gevoel alles niet meer aan te kunnen.

Gedachten
Concentratiemoeilijkheden, chaotische, malende gedachten, fixatie op bepaalde gedachten, besluiteloosheid, met de gedachten elders zijn, vergeetachtigheid.

Gedrag
Functioneren op de automatische piloot, veel klagen, apathie, zich isoleren, meer fouten en ongelukken maken, ongeduldig, vlug geïrriteerd, niet kunnen ontspannen.

Interpersoonlijk gedrag
Niet meer “aanwezig zijn” in relaties, verminderde behoefte aan intimiteit en seks, onredelijk, conflictueus gedrag, verlies aan interesse in omgang met vrienden.

Werkprestaties
Afname professionaliteit, verminderde kwantiteit, vermijden van taken, meer fouten maken, perfectionisme, geobsedeerd door details, vermijden van verantwoordelijkheden.

Werkhouding
Verlies van motivatie, klagen, gedemoraliseerd, negatieve, kritische houding, onmacht, gevoel te falen, apathie, gebrek aan zelfvertrouwen, vaker verzuimen.

Investering

Particulier: De investering per sessie bedraagt €110,- voor particulieren.

Werkgever: De investering per sessie bedraagt €135,- wanneer je werkgever betaalt. Een begeleidingsstraject wordt dan afgesproken met het bedrijf en de gehele kosten dienen voor aanvang van de eerste sessie betaald te worden. Werkgevers hebben baat bij gezonde medewerkers en een laag ziekteverzuim. Op basis van de wet Verbetering Poortwachter en de Arbeidsomstandighedenwet hebben veel werkgevers budget voor ziekteverzuimpreventie. Daarnaast is er ook sprake van een opleidingsbudget. Vraag je werkgever een tegemoetkoming in – of volledige vergoeding van – de kosten.

Annuleren

Kosteloos annuleren tot uiterlijk 48 uur van tevoren. Als je een sessie afzegt binnen 48 uur dan worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.

Combineren met een mindfulness- of compassietraining?

Het is ook mogelijk om een begeleidingstraject te combineren met het volgen van een mindfulness- en/of compassietraining. Dit kan zowel individueel als in groepsverband. De praktijk leert dat dit een krachtige combinatie is.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kun je een e-mail sturen naar justin@modernehypnotherapie.nl of je kunt bellen naar 06-12560631.

terug